Kayıt Ol

Lucifer

Çevrimdışı SMK47

  • *
  • 17
  • Rom: 0
    • Profili Görüntüle
Lucifer
« : 12 Kasım 2017, 12:38:42 »
Lucifer, Roma Mitolojisinde sabah yıldızı olarak nitelendirilen yarı-tanrıdır. Güneş doğduğu sıralarda gökyüzünde görülen gezegen yani Venüs ile bağdaştırılmış olup, o olmasa bile onunla ilgili bir melek olarak tasvir edilir.
Lucifer adı ise Latincede Luc (ışık) Ferre (verici) sözcüklerinin birleşiminden oluşmuştur. Venüs, güneşin doğuşundan önce görülebildiği için "Light Bearer" (ışık verici/taşıyıcı) olarak adlandırılır.

Yunan Mitolojisinde Lucifer

Phosphorus (ya da Eosphoros) ise Yunan Mitolojisinde aynı görevi yapan tanrıdır. Fark olarak Phosphorus'un, Hesperus adında bir ikizi vardır. Yunanlar bu iki varlığı aynı kabul etse de Phosphorus sabah yıldızı, Hesperus ise akşam yıldızı olarak görüldüğü için iki ayrı varlık olarak söylenmeye devam edilmiştir.

İncilde Lucifer

İşte Lucifer'ın trajik değişimi burada başlıyor. Her ne kadar Lucifer'ın şeytan ile bir ilişkisi olmasa da İbraniceden Latinceye çevirilen İncilde şeytanı anlatan bir ayette Lucifer kelimesi kullanılıyor.

Papa I.Damasus'un emriyle "Vulgata" adında İncilin Latinceye çevirisini yapan Aziz Jerome, şu ayette Lucifer kelimesini kullanmış:

İngilizce:

“How you are fallen from heaven, O Day Star, son of Dawn! How you are cut down to the ground, you who laid the nations low! (Isaiah 14:12, ESV)

Latince:

12 Quomodo cecidisti de cælo, Lucifer, qui mane oriebaris ? corruisti in terram, qui vulnerabas gentes ? (Isaiah 14:12)"

Aziz Jerome, Lucifer adını sadece şeytan için değil ayrıca Venüs, sabah yıldızı ve sabah yerine de kullanıyor. İşte aslında ne kötülükle ne de karanlıkla ilgisi olan Lucifer burada aniden şeytana dönüşüyor.

ŞEYTANA DÖNÜŞEN BİR TANRI DAHA: BAAL

Ba'al ise Kartacalıların tapındığı tanrılardan biriydi. Şimşek, yağmur, bereket gibi şeylerle bağdaştırılan bir güç tanrısıydı. Görünüş olarak Ba'al, Yunan Mitolojisindeki Satirler gibi Öküz-İnsan karışımı bir varlıktı. Boynuzları vardı, elinde yıldırım tutardı (Zeus gibi). Ba'al adı ise kısaca "Lord" anlamına geliyordu.

Ba'al sadece Kartacalılara ait bir tanrı değildi. Neredeyse bütün Akdeniz kıyılarında tapanı vardı yani en geniş olarak yayılan pagan tanrılarından biriydi. Doğal olarak bu Hristiyanlığa ve Museviliğe karşı heybetle duran en büyük düşmanlardandı. Yahudiler, Ortadoğu'yu sarmaşık gibi saran Ba'al'i yerme amaçlı Ba'al Zebub (Lord of the lies, sineklerin efendisi) demeye başladılar.

Hristiyanlığın ortaya çıkmasıyla Musevilikte olduğu gibi Hristiyanlıkta da Ba'al nefret kazandı. Tıpkı bazı diğer pagan tanrıları gibi Ba'al de Hristiyan Demonolojisinde "Cehennemin 7 Prensi" arasında iblisten sonraki en kuvvetli şeytan olarak ikinciliğe "Beelzebub" olarak yerleşti.

Lucifer'ın tasviri:

Spoiler: Göster


Kaynaklar:Kayıp Rıhtım Arşiv Forum

Lucifer
« : 12 Kasım 2017, 12:38:42 »