“Xasiork Solar Sistem” Projesi 2016’da Geliyor | Kayıp Rıhtım