Vakıf Serisi

İnsanlığın, altında güven ve refah içerisinde yaşadığı bir çatı olarak varlığını onlarca milenyum boyunca sürdürmüş olan bir monarşinin, Galaktik İmparatorluk’ un hükümranının sonuna gelinmiştir. Düne kadar Samanyolu’ndaki bütün gezegenler üzerinde mutlak bir otoriteye sahip olan bu İmparatorluk, çökmek üzeredir ve gerekli adımlar atılmazsa insanlığı büyük tehlikeler beklemektedir.

On binlerce yıl sürebilecek bir kaos ve milyonlarca yılın ürünü olan birikimin bir asır içerisinde yok olması tehlikesi… Çağının “dahi matematikçisi” Hari Seldon, işte bu tehlikeleri dostlarının ve üstün zekasının yardımıyla öngörür ve “Vakıf” adını verdiği yapıyı kurmaya karar verir. Ona göre bu yapı, hem kaosu durduracak güce erişmeli, hem geleceği öngörecek bir bilimsel altyapıya sahip olmalı, hem de insanlığın sahip olduğu o büyük mirası muhafaza etmelidir. Sonunda insanlık, uğrunda savaşabileceği yüce bir ülküye sahip olan o yönetim biçimine kavuşmalıdır. Bu büyük görev, beraberinde krizler, tereddütler ve savaşlarla gelmektedir.

Vakıf, 7 kitaplık bir seriyle anlatılacak olan hikayenin başlangıcını ve temel fikrini oluşturacaktır: “Tüm insanlardan önce, bütün insanlık için.”

Bilim kurgu’nun altın çağında kaleme alınmış olan bu eşsiz eser, okurları insanlığın evrimi ve geleceğine ilişkin tespit ve tahminleriyle kendine hayran bırakmaya bugün de devam ediyor.

Seride Bulunan Kitaplar

  1. Vakıf Kurulurken
  2. Vakıf İleri
  3. Vakıf
  4. Vakıf ve İmparatorluk
  5. İkinci Vakıf
  6. Vakıf’ın Sınırı
  7. Vakıf ve Dünya