Kayıt Ol

Kara DESTAN

Çevrimdışı Dark SAGAA

 • *
 • 11
 • Rom: 0
  • Profili Görüntüle
Kara DESTAN
« : 13 Şubat 2014, 17:04:22 »
      Hikayeme kattığım bir takım kötü karakterler var... Oldumu-Olmadımı tam olarak çözemedim...
  Yazdıklarımdan kesilmiş bir bölüm bu. yorum lütfen!  
  
     Yediler:
     İblisin cehenneme kapatılmadan önce özenle seçtiği yedi ölümlü. Bunlar aynı dönemde yaşamış olan ve aslında oldukça sıradan yeteneklere sahip olan yedi iblis ruhu olarak bilinir. Ama her birinde karanlığı onlara çeken farklı bir şeyler vardı. Onların sıradan yetenekleri karanlığın onlara kattığı muazzam güçle beraber sıradanlıktan çıkararak onları birer iblis parçasına dönüştürdü. Aynı zamanda iblisin cehenneme kapatılmasından sonra onun propagandasını yapan ve insanları geçen kısa sürede ışığın yolundan saptırarak karanlık yandaşı yapmaya çalışan birer gölge yoldaşı olarak bilinirler. Hepside efendilerinden sonra yeryüzünden kovularak, karanlığa hapsedilmiştir. Ama onlar insanoğlunun yarattığı büyük suçlarla beraber ondan önce tekrar serbest bırakılacaktı.( Bkz. Gelecek bölümü: Yedi mühür ve yedi boru) ve bunlardan ilki içlerinden en güçlü olanı: Deggial’dır.  

    Baalzeab Deggial :   Aslında gerçek ismi; Mois Olfi olan, tek gözü çıkarılmış bir yalancı ve bir düzenbaz. Yaşadığı dönemde insanlar tarafından hiç sevilmeyen ve dışlanan bir kötülük abidesi. Onu ön plana çıkaran en önemli şey; Kötülükle birleşen liderlik ruhu ve sahip olduğu muazzam güçtü. Öyle ki iblisten sonra kendini Yedilerin Efendisi olarak öne sürmüş, bunu da kısmen başarmıştır. Bilindiği üzere; bu iblis ruhu kehanetlerde de açıkça belirtildiği gibi içlerinden serbest bırakılacak ilk kişi ve diğer altı iblis ruhunu uyandıracak kişi olarak bilinir. Ama söylentilere bakılırsa o özgürlüğünü kazanmadan önce bile sahip olduğu gücünü kullanabilecekti. Çünkü onun serbest kalmadan önce diğer iki iblis ruhuyla beraber gizli bir birlik kuracaklarına ve onları yönlendireceklerine inanılır. (Bkz : Yediler ve karanlık evinden çıkış) Ayrıca karmaşık bir sisteme dayalı olan bu birlik, üç kişi tarafından yeryüzüne yayılacak ve o serbest kalana dek çoğu yere hükmedecekti. Tamamen serbest kaldığında ise; kehanetlere göre ‘’O’’ yeryüzünde büyük bir kaos ortamı oluşturacak ve kendi etrafında toplayacağı güçle beraber insanların çoğu gölgenin tarafını geçerek geriye kalan kehanetleri de hızla gerçekleşecektir. Onun hangi kehanetle beraber uyanacağı konusunda ise hiçbir kesin bilgi yok. ‘’Ama benim yürüttüğüm tahminlere göre dokuzuncu kehanetle beraber uyanabilir.’’    

   Tritthon Bliss :    Gizli bilgilere vakıf olmaya can atan bir aşık, ozan ve aynı dönemde yaşamış bir yazardır. Açık bir şekilde efendisine yakınlığıyla bilinir. Onu diğerlerinden ayıran en önemli şey ise; gücü ikinci planda tutması ve kimsenin bilmediği birçok bilgiye vakıf olma içgüdüsüydü. İblisin cehenneme kapatılmadan önce ona cehennemin sırlarını vakıf ettiği söylenir. Ayıca çoğu ışık hizmetkarına göre O Karanlık Evi’nden çıkacak ilk kişidir. ‘’Aslında sahip olduğu özellikleri ve yaşantısı hakkında çoğu şey bilinmese de, onun müziğe karşı oldukça hassas biri olduğu herkes tarafından bilinir. Öyle ki müziğe olan bu hassasiyetinden dolayı, iblis onu insan kulağının duyabileceği en güzel notalarla ödüllendirmiştir. Yanından hiç ayırmadığı üflemeli nesne, ona efendisi tarafından verilmiş bir yol gösteren çalgısıdır. Ama bu çalgının özelliklerini değiştirerek, onu kötülükle birleştirmiş ve onu daha muazzam bir güç nesnesi haline getirmiştir.
    Öte yandan çoğu ışık hizmetkarına göre bu iblis ruhunun karanlığa kapatılmadan önce efendisinin ona armağan ettiği bu notaları insanlara gösterdiğine inanır. Ayrıca onun yaşadığı devirde var olan çoğu müzik aletinde iblisin gizli notalarının yer aldığı ve kötülüğü temsil eden bu notaların insanları kötü şeylere yönelttiği düşünülür.
    ‘’Ve onunla ilgili bilinen en önemli şeylerden biride; ‘’Kehanetlerin hepsi gerçekleştikten sonra çalacağı notalarla beraber efendisini uyandıracağı ve Karanlık Çağı bizzat kendisinin başlatacak olmasıdır.’’ (Karanlık Kehanetlerinden)

  Rhovin Agal Simagus:    Gerçek adı Aleister Yelworc. İblisin yedi ruhundan biri. Karanlık Efendisi’nin gösterdiği birçok işarete vakıf olmuş ve muazzam bir büyü yeteneğine sahip olan bir iblis ruhu. Karanlık Evi’nden serbest kaldıktan sonra Gölge Eli ve Baalzeab Deggial ile beraber güçlerinin bir kısmını üç kişiyle paylaşacağına ve gizli bir sistem kuracaklarına inanılır. Bu sistem onların yönlendirmesi ile beraber üç kişi tarafından yayılacak ve birçok insanı da içine alarak Ballzeab Deggial’ın doğuşuna dek karanlığa hizmet edecektir. Daha sonra da, yani Deggial’ın serbest bırakılması ile beraber onun izinden gideceklerdir.
    
  Leonarh Da’Mozar :       Gerçek adı ve yaşantısı hakkında çoğu şey bilinmiyor. Lakabı olan; Gölge Eli olarak anılır. Bu iblis ruhu; muazzam bir çizim yeteneğine sahip bir ruh toplayıcıdır. Yaptığı tablolar gerçeğinin aynısını yansıtır. Ayrıca resmini çizdiği kişilerin ruhlarını lekeleyerek onları gölgenin yoluna hapsettiği bir gerçektir. Onun diğerlerine nazaran soylu bir aileden geldiği ve dört kadınla evli olduğu düşüncesi yaygındır. Ama bütün iblis ruhlarında olduğu gibi o da sahip olduğu yaşantısını gizlilikle saklamayı başarmıştı. (Başka bir bilgiye göre mükemmel resim yetisine sahip olan kişilerin onun soyundan geldiğine inanılır.)
    Ancak Gölge Eli’ni diğerlerinden ayıran özelliği; sembolleri ve karanlık nesneleri kullanarak yarattığı muazzam güçtü. ‘’Öyle ki, yedi iblis ruhu içerisinde karanlık nesnesi oluşturabilen tek iblis ruhudur ve iblisi temsil eden birçok büyülü simge oluşturmuştur.’’ Aynı zamanda bu simgelerin bir kısmı diğer iki gölge ruhu ile beraber oluşturdukları gizli birliğe aktaracağı düşünülür. Bunların en önemlisi; Keçi, Tilki ve Çakal üçlemesi (Bilinen Karanlık Kehanetleri’nden) Bu üçü oluşturdukları sistemin en üstünde duran ve birçok öğretiye vakıf olmuş üç üstadı temsil eder.  
 
   Mammon Assoraah:  Gerçek adı; Elazar Dairmaid. Değişime uğrayabilen bir iblis ruhu… Onu ön plana çıkaran en önemli şey; şüphesiz ki güce olan zaafı ve sahip olduğu büyük aç gözlülüktü. Gücünü temsil eden ve yanında taşıdığı mühürlü asa ona iblis tarafından verilmiş bir karanlık nesnesidir. Ayrıca Mühürlü asayla dokunduğu ölümlüleri kendi iradesine kolaylıkla bağlayabilir. Tabi bu büyü sadece karanlığa yakın olan ölümlüler üzerinde etkilidir. Onun geçmişine dair çoğu kişinin ortak görüşü ise bir dilenci olduğuydu. Ama bununla ilgili kesin bir bilgi yok. Güç konusunda Baalzeab Deggial’a en yakın olan dört iblis ruhundan biri olmasına rağmen, Deggial’ın ondan çok daha farklı ve güçlü olan yönleri onu bu konuda fazlasıyla gölgede bırakmıştır. Ne var ki onun Deggial’ın üstünlüğünü kıskandığı her zaman açıktı. O yüzdendir ki bu iblis ruhu gücünü kabul ettirmek için hızla kendi ordusunu oluşturmuştur. Ama karanlığa hapsedildikten sonra bütün bu çabası boşa çıkmış ve mühürlediği müritleri ise; O karanlığa hapsedildikten sonra onun etkisinden kurtulmuştu.

 Mania Laverna Pocolom:  Gerçek adı; bilinmeyen dört iblis ruhundan biri. ‘’Ölü ruhlarla ilişki kurabilen ve onları yönlendirebilen dişi bir iblis ruhu’’ Geçmiş yaşantısına dair birçok söylenti var. Çoğu kişiye göre fakir bir aileden geldiği ve hayatını ‘’hırsızlık’’ yaparak kazandığı söylenir. Onu diğerlerinden ayrı kılan özelliği ise farklı ve etkili mistik güçlere sahip olmasıydı. Öyle ki efendisinin ona bahşettiği güçle farklı boyutlara kolaylıkla geçebiliyor ve bu boyutlarda bulunan ruhları kendi iradesine bağlayabiliyordu. Karanlığa kapatılmadan önce kendine kayda değer bir Maridth( Ölü ruh) ordusu kurmuştur. Ayrıca öğrenmek istediği bilgileri çalmak için bu ruhları insan bedenine sokabildiği gerçektir.

    Ningizzidax :  Gerçek adı; Naga Jullungul. ‘’Dişi bir iblis ruhu’’ Yılanlara hükmettiği için çoğu ışık hizmetkarı onun ismini; yılanların annesi olarak telaffuz eder. Efendisinin ona bahşettiği güçle kısa sürede kendini halkının efendisi ilan etmiş ve kendi önderliğinde erkekleri alt sınıf olarak nitelendirmiştir. Yanından hiç ayrılmayan devasa yılan (Morogol) ona efendisi tarafından verilen bir iblis yaratığıdır. Onun birçok çocuk doğurduğuna ama bunlardan yalnızca dişi olanlarını hayatta bıraktığı söylenir. Erkek olanları ise kendi yılanına armağan ettiği yaygın bir söylentidir. Onun erkeklere karşı katı biri olduğu her zaman açıktı. Ama yedilerin karanlığa hapsedilmesinden sonra bile kendi halkı onun kudretini kabul etmiş ve kadınların kendi topraklarını yönetmesine izin vermiştir.
    Bir diğer bilgiye göre; onun karanlığa kapatılmasından sonra halkı yaşadıkları kurak topraklardan ayrılarak uzak diyarlara göç etmiştir. Bunun sebebi de çöl hayatının onları zor şartlara sürüklemeleri (kuraklık, açlık, ölüm) ve daha elverişli toprak arayışına girmeleriydi. Fakat onların çölü terk etmelerinden sonra yaratıcının doğası orada çok farklı bir coğrafyayı oluşturacaktı. Ayrıca bu coğrafyayı fark edecek kadim bir topluluk (Guah’lar) orayı keşfedecek ve oraya yerleşecekti. Ancak efsaneye göre topraklarını terk eden bu halk ilerde kendini bir kez daha bütünüyle yılanlarla özdeşleştirecek ve yılanların hüküm sürdüğü eski topraklarına tekrar geri döneceklerdir.’’ (Karanlık kehanetlerinden)h

Çevrimdışı duhan

 • **
 • 284
 • Rom: 2
  • Profili Görüntüle
Ynt: Kara DESTAN
« Yanıtla #1 : 13 Şubat 2014, 17:28:55 »
ilk paragrafta sanıyorum 6-7 kes iblis kelimesi geçiyor. bu kadar sık tekrar ahengi bozuyor bir göz atmanızı öneririm.

Çevrimdışı Dark SAGAA

 • *
 • 11
 • Rom: 0
  • Profili Görüntüle
Ynt: Kara DESTAN
« Yanıtla #2 : 13 Şubat 2014, 17:42:02 »
ilk paragrafta sanıyorum 6-7 kes iblis kelimesi geçiyor. bu kadar sık tekrar ahengi bozuyor bir göz atmanızı öneririm.
  Ewet...  :) Çok sık yapıyorum bu tarz tekrarları... Kendimi bu tarz hataları yapmamaya adepte edeceğim  :)

Çevrimdışı Quid Rides

 • **
 • 399
 • Rom: 17
 • #800000
  • Profili Görüntüle
Ynt: Kara DESTAN
« Yanıtla #3 : 13 Şubat 2014, 18:08:50 »
Öncelikle 7 iblis ismini görünce aklıma Hristiyan inancındaki yedi büyük günah geldi. Bir de Baalzeab ismini değiştirin derim zira Beelzebub ismini aşırı derecede cağrıştıyor.

Bunları söyledikten sonra belirtmek isyerim ki bu tarz bir hikaye yazmanıza üzüldüm söyleki: anladığım kadarıyla karanlığın hizmetkarları kendine ışık diyor. (Yanlış anladıysam uyarın) Aynen olmasada konunun bir benzeri hakkında yazdığım bir hikaye vardı.

Yinede kaleminize kuvvet. :D ve bence mümkün olduğu kadar isim benzerliğinden kaçının ilham alınabilir ama biz okuyuculara pek farkettirmeyin derim. En azından sadece dikkatli bir okuyucu fark etsin. :D
http://turanmemre.wordpress.com/
Bana dönek demiş itin birisi
Açığım ne imiş sor hele hele

Çevrimdışı Dark SAGAA

 • *
 • 11
 • Rom: 0
  • Profili Görüntüle
Ynt: Kara DESTAN
« Yanıtla #4 : 13 Şubat 2014, 18:20:35 »

   İsimlerin bazılarını değiştirmeyi düşünüyorum aslında...
   anladığım kadarıyla karanlığın hizmetkarları kendine ışık diyor. (Yanlış anladıysam uyarın) : bunun cevabı hayır...


Çevrimdışı duhan

 • **
 • 284
 • Rom: 2
  • Profili Görüntüle
Ynt: Kara DESTAN
« Yanıtla #5 : 13 Şubat 2014, 19:18:28 »
İsim konusunda bir ekleme de ben yapayım Baalzeab Deggial ismi deccal ı fazlasıyla çağrıştırıyor. Hatta şimdi baktım da tam anlamıyla deccal i tarif etmişsiz. Bakınızlar ansiklopedikuyorum hissi yarattı.

Çevrimdışı duhan

 • **
 • 284
 • Rom: 2
  • Profili Görüntüle
Ynt: Kara DESTAN
« Yanıtla #6 : 13 Şubat 2014, 19:34:59 »
Tamamını okuyuduktan sonra söyleyebileceğim tek şey öykümmeyi abarttığınıZ. Dört büyük melekten, yecüc ve mecüc ten, deccal'den ağır biçimde kopyalama yapmış olduğunuz. Esinlenmenin ötesine geçmiş bu durum. Bir kaç kelimeyi sürekli tekrar etmeniz akıcılığı bozuyor. Wikipedi okuyorum hissini çok derin yaşadım.

Çevrimdışı serhan1310

 • **
 • 91
 • Rom: 0
  • Profili Görüntüle
Ynt: Kara DESTAN
« Yanıtla #7 : 13 Şubat 2014, 20:56:42 »
Bende okurken ilk başlarda yüzüklerin efendisinden, dokuzları ve minas morgulun büyücü kralını anımsatırken sonrada diğer arkadaşların belirttiği gibi deccal, baal gibi isimler çok göze batıyor ve virgüller konusunda bana hem yerinde kullanılmamış hemde  eksik kullanılmış geldi. Tüm bunlara rağmen isimlerdeki düzeltmelerle beraber bir kurgu içerisinde olduğu zaman bana göre okunabilirliği var
cesaret yoksa zaferde olmaz

Çevrimdışı Dark SAGAA

 • *
 • 11
 • Rom: 0
  • Profili Görüntüle
Ynt: Kara DESTAN
« Yanıtla #8 : 13 Şubat 2014, 21:13:20 »
İsim konusunda bir ekleme de ben yapayım Baalzeab Deggial ismi deccal ı fazlasıyla çağrıştırıyor. Hatta şimdi baktım da tam anlamıyla deccal i tarif etmişsiz. Bakınızlar ansiklopedikuyorum hissi yarattı.

  Deggial ve deccal aynı şey zaten... Bakınızların ansiklopedi hissi yaratması normal-çünkü bu kısım Aran Lahia adında ki karekterin bir kitapta okuduğu yazılı metinler ve bu konu hakkında daha başka bilgi kaynakları olduğunu da vurguluyor orda.

  
Tamamını okuyuduktan sonra söyleyebileceğim tek şey öykümmeyi abarttığınıZ. Dört büyük melekten, yecüc ve mecüc ten, deccal'den ağır biçimde kopyalama yapmış olduğunuz. Esinlenmenin ötesine geçmiş bu durum. Bir kaç kelimeyi sürekli tekrar etmeniz akıcılığı bozuyor. Wikipedi okuyorum hissini çok derin yaşadım.

    Dini inançlardaki figürler oldukça cazip gelior bana, bazı karekterleri yazarken gerçek kişilerden ve mitolojiden yararlandım... Hikayenin gerçeğe yakın olması daha çok ilgimi çekti... Ama bazı değişiklikler yapacağım kesin! Aynı kelimeleri sürekli tekrar etme huyumdan da kurtulmam gerekecek... Yeni başlayınca böyle oluyor galiba :D Bu arada şunu söylemek istiyorum yazdığım hikayenin bundan sonra ki bölümleri daha farklı... Ortaya iyi bir şeyler çıkacağından demiyorum. Ama kafamdan bin bir türlü şey geçior ve aklıma geleni yazmak istiyorum.
  

Çevrimdışı Dark SAGAA

 • *
 • 11
 • Rom: 0
  • Profili Görüntüle
Ynt: Kara DESTAN
« Yanıtla #9 : 13 Şubat 2014, 21:21:20 »
Bende okurken ilk başlarda yüzüklerin efendisinden, dokuzları ve minas morgulun büyücü kralını anımsatırken sonrada diğer arkadaşların belirttiği gibi deccal, baal gibi isimler çok göze batıyor ve virgüller konusunda bana hem yerinde kullanılmamış hemde  eksik kullanılmış geldi. Tüm bunlara rağmen isimlerdeki düzeltmelerle beraber bir kurgu içerisinde olduğu zaman bana göre okunabilirliği var
 
   Dil bilgim biraz zayıf malesef... çok fazla imla hatası yapıyorum... :(