Kayıt Ol

Şehirlerimizin Anlamları....

yeşilboncuk

Ynt: Şehirlerimizin Anlamları....
« Yanıtla #15 : 02 Mart 2008, 15:28:39 »
BURSA
Eski çağlardaki Bitinya bölgesinin başkentidir. Buraya kurucusu Bitinya kralı Prusias’ın adı verildi. (MÖ:ll.yüzyıl)

işte biz ya
Katılıyorum canım!...

Çevrimdışı HoLier

 • **
 • 148
 • Rom: 1
  • Profili Görüntüle
Ynt: Şehirlerimizin Anlamları....
« Yanıtla #16 : 09 Mart 2008, 16:15:02 »
Gümüşhane
Burada daha önceleri gümüş madenleri olduğundan, bu şehre Gümüşhane denilmiştir

Memleketime bak ya eskiden kim bilir neydi :P

Çevrimdışı nymph

 • ***
 • 412
 • Rom: 1
 • <3 Murtagh <3
  • Profili Görüntüle
Ynt: Şehirlerimizin Anlamları....
« Yanıtla #17 : 09 Mart 2008, 16:27:02 »
Kahramanmaraş
Asıl adı Markasi’dir. Halk dilinde Maraş olarak değişmiştir. Kurtuluş savaşında Fransızlara karşı şehirlerini kahramanca savunduklarından meclis tarafından ll Şubat 1922’de kahraman ünvanı verildi.


Ehh biz işte   8) Ayrıca madalyalı tek şehir bizmişiz yeri gelmişken belirteyim  8)  :D
kimse yaLnız kaLmak isteMez
beLki beNde sırf bu yüzdeN iNnmak istedim saNa
kimse Mutsuz oLmak istemez
biLmem ki sen sebebtiN çok yaLan söyLedin baNa..
[/u]

Çevrimdışı fake*

 • **
 • 354
 • Rom: 1
  • Profili Görüntüle
Ynt: Şehirlerimizin Anlamları....
« Yanıtla #18 : 09 Mart 2008, 20:33:39 »
Rize
Kafkas kökenli bir kelime olduğu sanılmaktadır.
ne olduğumuz belli diğil yaaa :S

Çevrimdışı

 • ****
 • 1512
 • Rom: 4
  • Profili Görüntüle
Ynt: Şehirlerimizin Anlamları....
« Yanıtla #19 : 11 Mart 2008, 17:51:00 »
ANKARA
İslam kaynaklarında Ankara’nın adı Enguru olarak geçer. Kimilerine göre Ankara sözü Farsça “Üzüm” anlamına gelen Engür’den, ya da Yunanca’da Koruk anlamına gelen”Aguirada’dan türemiştir.
Bazılarına Hint-Avrupa dillerindeki “Eğmek” anlamına gelen Ank ya da Sankskritçe de; “Kıvrıntı”,, anlamına gelen ankaba’dan veya Latince’den çengel anlamına gelen uncus’dan türediği ileri sürülmektedir. Frig dilinde Ank “engebeli, karışık arazi anlamına gelir.” Şehrin diğer isimleri; Ankyra, Ankura, Ankuria, Angur, Engürlü, Engürüye, Angare, Angera, Ancora, Ancora ve son olarak Ankara şeklini almıştır.


Benim bildiim önceden Ankuvaymış sonra Ankara olmuş falan ama entresaann ;D

Çevrimdışı Darkness

 • ***
 • 608
 • Rom: 0
  • Profili Görüntüle
Ynt: Şehirlerimizin Anlamları....
« Yanıtla #20 : 11 Mart 2008, 18:12:47 »
Cok kısa b u olmadı :D
Kayseri
Romalılar Mazaka adlı şehri alınca buraya Kaysarea adını verdiler. Yani İmparator şehri anlamına gelir. Daha sonra Kayseri olarak halk arasında yayıldı

bu nasıl

Kayseri Tarihi

İLK DEVİRLER
  Kayseri çevresindeki en eski yerleşim  alanı , şehrin 20 km kuzey doğusunda bulunan Kaniş Höyüğüdür. M.Ö. 2800 tarihinden Hellenistik Çağa  kadar önemini koruyan merkezde, eski Tunç Devri, Asur Ticaret Kolonileri  ve Hitit Çağları’ na ait bir çok belge bulunmuştur.

            Hititler’ den sonra bölge  Frig hakimiyetine geçmiş, daha ziyade Kızılırmak havzasında egemen olan frigler zamanında mazaka ön plana  çıkmıştır. M.Ö 676 tarihinde Anadolu’ ya gelen Kimmerler ‘ in  Kaniş ve Mazaka’ yı tahrip ederek,  Frig  hakimiyetine son verdikleri  tarihi  kaynaklarda belirtilmektedir.

            Kaniş’ in önemini kaybetmesinden sonra, bölgenin kutsal dağı kabul edilen  Argaios ‘ un ( Erciyes ) kuzey eteğindeki  Mazaka ön plana çıkmıştır. Kimmerler’ in Asur ve Lidyalılar tarafından Anadolu’ dan atılmaları  ile Mazaka , Lidya ve Med hakimiyetine girmiş ve devrin önemli ticaret merkezi olmuştur.

            M.Ö 590 yılında Pers Kralı Kyros’ un Lidya Kralı Krisos ‘ u  yenmesi ile bütün Anadolu ile birlikte Mazaka da Pers hakimiyetine girmiştir. İran ‘ dan bölgeye göç eden halk, kendi  ülkelerine benzettikleri  Argaios ( Erciyes )  ve çevresine yerleşmişlerdir.
 

KAPPADOKİA KRALLIĞI
  M.Ö 332 yıllarında Ariarathes I , ilk Kappadokia Kralı olarak bağımsızlığını ilan etmiştir. M.S 17 tarihine kadar 349 sene hüküm süren bu krallığın başkenti Mazaka iken, Ariarathes  V   zamanında şehrin adı Eusebia olarak değiştirilmiştir. M.Ö 8 yılı içinde tekrar bir değişiklik yapılarak , Roma İmparatoru Ceasar ‘ ın adına izafeten CEASAREA ismi verilmiştir. O günden beri, 2000 senedir Kayseri ismi ile anılmaktadır.

ROMA DÖNEMİ
            M.S 193-211 tarihleri arasında şehir stadyumu yapılmış ve önemli Roma şehirlerinde olduğu gibi  bir çok yarışmaların merkezi olmuştur. Şehir surları ise ,  Roma İmparatoru Gordianus III zamanında ( M.S 241 ) yıllarında yaptırılmıştır.  Dördüncü yüzyılın başlarında halk tamamen  Hıristiyanlaşmış ve Kayseri bu dinin ilmi merkezi haline gelmiştir.

            Roma İmparatorluğunun Doğu ve Batı olarak ikiye bölünmesi ile , Kayseri doğuda  kaldığı  için Bizans Şehri olmuştur. Bizans zamanında Arap ve İran ordularının yaptığı İstanbul seferleri sırasında Kayseri defalarca işgal  edilmiştir. 
 

KAYSERİ ‘ NİN TÜRKLEŞMESİ
  Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan ‘ ın 1071 tarihinde Malazgirt’ te  Bizans ordularını yenmesiyle Anadolu kapıları  Türklere açıldı. Bu  tarihten 15 sene sonra , 1085 yıllarında Kayseri’ yi artık bir Türk ve Müslüman şehri olarak görmekteyiz. Müslüman Türklerin hakimiyetinde Kayseri’ nin eski halkı olan Rum ve Ermeniler’ in birer mahallede toplandıkları , Çarşı, Pazar ve ticarette yavaş yavaş hakimiyetlerini kaybettikleri görülmüştür.

            Şehir, süratle yapılan Camii, Han, Medrese , Hamam ve Çeşmelerle kısa bir sürede tam bir  İslam Şehri kimliği  kazanmıştır.  Bir müddet Danişmendliler’ e merkez olan Kayseri  özellikle Selçuklu Sultanı Uluğ Keykubad  ( 1. Alaeddin Keykubad ) zamanında Türkiye Selçuklu Devletinin Konya ve Sivas ‘ la beraber üç başşehrinden birisi olmuştur. Danişmendi  ve Selçuklu yönetimleri  zamanında yapılan görkemli yapıların en önemlileri olarak; Camii Kebir , Güllük Camii ve Hamamı , Hunat Külliyesi , Şifaiye – Gıyasiye Medresesi , Hacı Kılıç Külliyesi, Lala Muhlisiddin Camisi, Sahabiye Medresesi, Kale Surları ve Yoğunburç sayılabilir.
 

 MOĞOL HAKİMİYETİ

 Selçuklu ordusunun 1243 tarihinde yapılan Kösedağ Meydan Savaşı ile Moğol ordusuna yenilmesi , Türk tarihinde bir dönüm noktası olmuş ve artık Anadolu’ da Moğol hakimiyeti başlamıştır. Gönderdikleri Valilerle Anadolu ‘ yu  denetleyen Moğollar , 150 sene müddetle Kayseri ve Anadolu’ nun bütün maddi ve manevi kaynaklarını yağmalamışlardır. Moğol sömürüsü altında ezilen Selçuklu Devleti , bütün gücünü kaybetmiş ve II. Mesud ‘ dan sonra dağılarak, yerini beyliklere bırakmıştır. ( 1308 )         
 
 
OSMANLI DÖNEMİ

  Fatih Sultan Mehmet zamanında , Gedik Ahmet Paşa tarafından Karamanoğulları Beyliği’ ne son verilerek,  Karaman,  Konya ve Kayseri Bölgeleri Osmanlı toprağına katıldı. ( 1474 ) Kayseri 1476 ‘ dan itibaren Karaman eyaletine bağlı bir sancak merkezi oldu. 1839 tarihinde Bozok Eyaletinde,  1867 tarihinde de bağımsız sancak merkezi olarak Osmanlı idari taksimatında yerini aldı.
 

YAKIN DÖNEM
Cumhuriyet Döneminde 1924 tarihinde yapılan yeni anayasa ile vilayet yapıldı. Bilinen en eski dönemlerinden beri ticaret merkezi olan Kayseri’ de devletin öncülüğünde sanayileşme başlatıldı. Sırayla Sümerbank Dokuma Fabrikası, Tayyare Fabrikası, Anatamir Bakım Fabrikası, Askeri Dikim Evi kuruldu. 1950 ‘ den sonra Kayserili  ticaretten sağladığı tasarruflarını sanayiye dönüştürmeye başladı. Bugün Kayseri , ortalama büyüklükte bir ticaret ve sanayii şehridir. Güçlenen Üniversitesi ile giderek bir kültür merkezi haline gelerek, eski ününü yakalama yolundadır.