“Güçoburlar” Yazarlarından Despotluk Üzerine Bir Söyleşi | Kayıp Rıhtım