Fantastik Edebiyat Sempozyumu Başlıyor

fantastik bilimkurgu sempozyum

Türkçe Edebiyatın Hayalperver Çocuğu: Fantastik ve Bilimkurgu Edebiyatı” Sempozyumu, 14-15 Kasım tarihleri arasında YTÜ’de gerçekleşiyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri’nin Fantazya ve Bilimkurgu Sanatları Derneği FABİSAD ile işbirliği içinde düzenledikleri “Türkçe Edebiyatın Hayalperver Çocuğu: Fantastik ve Bilimkurgu Edebiyatı” başlıklı sempozyum, 14-15 Kasım günlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Yerleşkesi Oditoryum’unda gerçekleşecek. Türün sınırları ve geçişken alanlar, fantastik ve bilimkurgunun Türkçedeki macerası, görsel sanatlarla fantastik ve bilimkurgu ilişkisi, fantastik ve bilimkurguda ütopya ve politik boyut gibi birçok konunun tartışılacağı sempozyuma alanda çalışan akademisyenlerin yanı sıra fantastik ve bilimkurgu yazarları da katılacak.

2012 yılında polisiye edebiyat üzerine benzer bir sempozyum örgütleyen düzenleme kurulu, Türkçe edebiyatın, edebiyat eleştirisi ve tarihi açısından kıyıda köşede kalmış/bırakılmış, ancak çok okunup çok sevilmiş türleri ile yolculuğuna önümüzdeki yıllarda da devam edecek.

 

Oturum detayları ise şöyle:

14 KASIM 2013

 • 09.30 Açılış Konuşması- Prof.Dr. Yakup Çelik
 • 10.00-10.30 Bülent Somay
 • 10.30-10.45 ÇAY-KAHVE ARASI

[stextbox id=”black”]I. OTURUM

10.45-13.00 ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATINDA BİLİMKURGU VE FANTASTİK-I

Oturum Başkanı: Yakup Çelik

 • Veli Uğur: “1980 Sonrası Bilimkurgu Edebiyatımız”
 • Kadir Yüksel: “Türk Öykücülüğünde Fantastik Öğeler”
 • Ertan Örgen:“İroniden Fantastiğe Üç Bilimkurgu Öyküsü: Hülya Bu Ya…; Harita; Vişne Sütü”
 • Hanife Özer: “Cemil Kavukçu’nun Öykülerine Biçimsel ve Tematik Açıdan Fantastik Öğelerin Katkısı”

13.00-14.00 YEMEK ARASI

[stextbox id=”black”]II. OTURUM

14.00-15.15 BİLİMKURGU VE FANTASTİĞİN HAKİKAT VE GELENEKLE İLİŞKİSİ-ALT TÜRLER

Oturum Başkanı: Abdullah Uçman

 • Doğan Erişen: “Ya Öyle Olsaydı? Bilimkurgu-Fantastik ve Hakikat Üzerine Bir İnceleme”
 • Abdullah Derin: “Bilimkurgu ve Adilik: Biopunk”
 • Ozancan Demirışık: “Günümüzde Uzay Operası“

15.15-15.30 ÇAY-KAHVE ARASI

I. PANEL

15.30-17.00 TÜRKİYE’DE BİLİMKURGU VE FANTASTİK EDEBİYATA EMEK VERMİŞ YAZARLAR-I

II. PANEL

17.00-18.00 FANTASTİĞİN KÖKENLERİ:MİTOLOJİ VE GOTİK

18.00-18.15 ÇAY-KAHVE ARASI

18.15-19.00 Pelin Aslan: “Osmanlı/Türk Modernleşmesinde Varla Yok Arası Bir Tür: Fantastik Roman” ve DEĞERLENDİRME

15 KASIM 2013

[stextbox id=”black”]I. OTURUM:

09.30-10.30 BİLİMKURGU VE FANTASTİĞİN GÖRSEL SANATLARLA İLİŞKİSİ

Oturum Başkanı: Yaman Ural

 • Mehmet Korkut Öztekin:“Bir Bilimkurgu Romanının Sinema Yolculuğu: Dune! Yönetmenlerin Kutsal Kasesi”
 • Sercan Şengün: “Sanal Hikaye Anlatıcılığı Çağında Bilimkurgu: Yaşayan Bilimkurgu Dünyaları Olarak Video Oyunları”

[stextbox id=”black”]II. OTURUM:

10.30-12.00 POLİTİK BİLİMKURGU, ÜTOPYA-DİSTOPYA

Oturum Başkanı: Seval Şahin

 • Turgay Anar: “Orhan Duru’nun Gerisin Geri İleri Öyküsünde Kemalist Distopik Söylem”
 • Ulaş Başar Gezgin: “Anlatıbilim Açısından Politik Bilimkurgu: Tür Özellikleri ve Olay Örgüleri”
 • Erol Gökşen: “İslamî Bilimkurgu Romanlarında Ütopyanın Hayali Distopyanın Çığlığı”
 • Tülay Akkoyun: “Çöplüğün Generali’nde Distopik Öğeler”

12.00-12.15 ÇAY-KAHVE ARASI

I. PANEL

12.15-13.15 BİLİMKURGU VE FANTAZYANIN TÜRKÇE SINIRLARI

13.15-14.00 YEMEK ARASI

II. PANEL

14.00-15.45 TÜRKİYE’DE BİLİMKURGU-FANTASTİK EDEBİYATA EMEK VERMİŞ YAZARLAR-II

15-45-16.00 ÇAY-KAHVE ARASI

[stextbox id=”black”]III. OTURUM

16.00-17.30 ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATINDA

BİLİMKURGU VE FANTASTİK-II

Oturum Başkanı: Banu Öztürk

 • Zeki Taştan: “Şamanlar Diyarı Tarihsel mi Fantastik mi?”
 • Mehmet Narlı: “Deliliğin Fantastik Kurgusu: Deliliği Beklerken
 • Mine Hoşcan Bilge: “Fantastik Anlatı ve Toplumsal Cinsiyet Kavramı Açısından Bir İnceleme Örneği: Nazlı Eray-Aşk Artık Burada Oturmuyor”
 • Melda Karagöz: “Işın Çağı Çocukları Adlı Yapıtın Bilimkurgunun Temel Kavramları ve Çocuk- Gençlik Yazını Bağlamında İncelenmesi”

17.30-18.30 Seda Uyanık: “Osmanlı Bilim Kurgusu: Fenni Edebiyat” ve DEĞERLENDİRME