Kayıt Ol

İletileri Göster

Bu özellik size üyenin attığı tüm iletileri gösterme olanağı sağlayacaktır . Not sadece size izin verilen bölümlerdeki iletilerini görebilirsiniz


Konular - magicalbronze

Sayfa: 1 ... 35 36 [37]
541
Duyurular / Üye Profillerine Yorum
« : 11 Ocak 2008, 00:28:23 »
Artık üyeler arası etkileşim çok daha güzel. Profillerine yorum yapabileceğiniz über bir eklentiyle karşınızdayız.

Nasıl mı?

Şimdi mesela ben üyelerimizden biri hakkında düşüncelerimi belirtmek istiyorum.

Ee ne yapacağım peki?

Çok kolay! Hemen yorum yapacağım üyenin profiline girecek, en altta "Üyeye yapılan yorumlar" kısmından Yorum Ekleye tıklayacağım. Daha sonra karşıma gelen sayfada Subject bölümünü isteğe göre boş bırakarak Yorumlar bölümüne mesajımı yazacağım...

Hayırlı uğurlu olsun!

542
Mitolojiler / Mısır Tanrıları...
« : 10 Ocak 2008, 19:27:41 »
İşte o birzamanlar yeri göğü inleten Mısır Tanrıları ve kendilerine bahşedilmiş güçler...

Horus
Osiris´le İsis´in oğlu, Mısır tahtını miras almıştır... Hatta taht için Seti ile olan savaşları Mısır mitolojisinde onemli yer tutar. Cennetin hükümdarı aynı zamandada Mısır´ın kralı Horus´un cennetin kralı, yeryüzünün kralı,ve kutsal şahin olmak uzere Teslis (uçlü )kavramı Mısır dininin yerleşik yönü oldu. Horus´un evrensel olduğu ve ezelden beri var olduğu fikri,  1. hanedanlığa kadar uzanır ki, bu da Piramit yazılarında belirtilmiştir.

Horus of Behedet (Hadit)
Behedet şehrinde tapılan Horus’un formlarındandır. Büyük kanatları güneş diskinin bir formu olarak gösterilir, genelde önemli manzaraların üstünde uçtuğu görülür (Mısır’ın dinsel sanatında). Hadit, Horus’un her zaman her yerde hazır oluşuyula resmedilmiştir. Crowley’in de Magic in Theory and Practice kitabında dediği gibi, “son derece küçük ve atomik haldeki her yerde ve her zaman hazır olan parçaya Hadit” denir.

Horus’un dört oğlu
Osiris’in vücudunun parcalarının koruyucularıdır ve bundan sonra ölülerin vücutlarının koruyucuları olmuşlardır. Amset, Hapi, Duamutef ve Qebsenuef. Sırasıyla tanrıçalar İsis. Nephthys, Neith ve Selket tarafından korunurlardı.

Amset (İmsety, Mestha; Golden Dawn, Amseth):
Horus’un dört oğlundan biridir. Ölülerin karaciğerinin koruyucusudur ve Tanrıça İsis tarafında korunur.

Hapi
Horus’un dört oğlundan biridir. Babun kafalı mumyalanmış adam olarak görülüyor. Ölülerin ciğerlerinin koruyucusudur ve Tanrıça Nephthys tarafından korunurdu.Hapi ismi farklı hiyerogliflerle ifade edilmişti; çoğunlukla ama herzaman olmamak kaidesiyle Nil Nehrinin tanrısının ismiydi. Hapi, tacı zambaklardan (yukarı Nil) veya papirus bitkilerinden (Aşağı Nil) yapılmış şişman bir adama benzetilmiştir.

Hator (Het-Heru, Het-Hert)
Mısır’ın çok eski bir tanrıçasıdır, inek tanrı. Hator ismi yunan uyarlamasıdır. Het-Hert (the house above) ve Het-Heru (Horus’un evi)’nun değişik biçimlerinden yozlaştırılmasıdır. İki terim de onun gökyüzü tanrıçası olduğuna işaret ediyor. Sık sık İsis’le eşdeğer tutulmuştur. Hator Edfu’da Horus’un partneri olarak tapılmıştır. Teb’de ölümün tanrıçası olarak düşünülmüştü. Ayrıca o aşkın dansın alkolün ve yabancı toprakların koruyucusuydu.  

Harpocrates (Hor-pa-kraat: Golden Dawn, Hoor-par-kraat)
“Çocuk Horus”, İsis ve Osiris’in oğlu, emzirilen küçük bir çocuk, Yukarı Mısır’ın büyük tanrısı yetişkin Horus’tan ayrılmıştır. Parmak emen genç bir oğlan olarak gösterilmiştir. Golden Dawn sessizliği ona ithaf etmiştir, çünkü tahminen parmağını emme hareketi genelde bilinen “shhh” ifadesini akla getiriyor.

Heqet
Kurbağa başlı başlangıçta var olan tanrıçalardan, Hermopolis’teki 8 tanrıdan biri olarak inanılır ve Antinoe’deki Khunum’un partneri olarak görülür.

Heru-ra-ha
Crowley’in Mısır benzeri mitolojisinin karma bir tanrısı; Ra-Hoor-Khuit ve Hoor-par-kraat’ın bir karması İsmi Mısır diline çevrildi, tahminen “Horus ve Ra’ya şükredin” anlamına geliyor. Tabi, bu da başka bir yozlaştırma.  

İsİs
Sanat Tanrıçası...Osiris´in karısı ve kız kardeşi... Horus´un annesi, aşk tanrıcası ve İştar, Aşera, Asherah, AsTarte , Sibel, Afrodit ve Venüs´ün karşıtı idi.  Büyük bir anne ve eşolarak, bütün dişi ilahların en popüleri oldu..

Amen (Amon,Amun,Ammon,Amoun):
Amen’in adı “saklı olan” demektir. Amen ilk zamanlardan itibaren Teb şehrinin baş tanrısıdır ve Hermopolis rahiplerine göre yaşayan yaratıcı tanrı olarak görülmüştür.Kutsal hayvanları kaz ve koçtur. Orta krallığa kadar Teb’de yerel bir tanrıydı fakat Tebliler Mısır’da hükümdarlıklarını kurduklarında Amen kalıcı bir tanrı oldu ve 18. Sülale tarafından Tanrıların kralı olarak adlandırıldı. Ünlü tapınağı Karnak, insan tarafından yapılmış en büyük dini yapıdır. Bugde’ye göre, 19. Ve 20. Hanedanlar Amen’in “görünmeyen yaratıcı güç” olduğunu cennetteki, dünyadaki, engin derinlerde ve yer altı dünyasındaki hayatın temeli olduğunu düşünürler ve kendisini Ra’nın formunda gösterir. Artı, Amen ihtiyacı olan her adanmış dindarın koruyucusu olarak karşımıza çıkmıştır.   Sonraki inanışa göre Amen kendi kendini yaratmıştır. Önceki Teb’li inanışa göre Amen Thoth tarafından başlangıçta varolan sekiz tanrıdan biri olarak yaratmıştır. (Amen, Amenet, Heq, Heqet, Nun, Naunet, Kau, Kauket) Yeni karllık boyunca Amen’in eşi Mut, “Anne” idi ve bunun Mısır’lı eşiti “Büyük (ulu) anne” olarak görülmektedir. Bu ikili (Mut ve Amen) Tanrı ve Tanrıça Çiftini oluşturur, bu diğer inanışlarda da görülür. Oğulları ay tanrısı Khons’tur.  

Amen-Ra
Amen’in rahipleri tarafından sunulan birleşik tanrıdır. Amaçları Amen’in takipçisi olan Yeni krallıkta (18-21 Hanedan) daha önceki güneş kültünün tanrısı olan Ra ile bir bağ kurmaktı. Bu tip birleşmelerde tanrılar içiçe girerler böylece Ra’nın içinde Amen’in temsil ettiği gücü görüyoruz (ya da tam tersi). Bu tip ilişkiler Mısır tanrılarında, özellikle kozmik ve ulusal tanrılar arasında sık görülür. Bu Mısır tanrılarının nasıl görüldüğünün bir örneğidir. Morenz’in dediği gibi “kişilikleri vardır ama bireysellikleri yoktur.”

Bastet
Kedi tanrıça. Bubastis’in Delta şehrinde tapılmıştır, kedilerin ve onlara önem verenlerin koruyucusudur. Sonuçta evde önemli bir tanrıça (kediler değer kazandığıdan beri) ve ayrıca ikonografide önemlidir. (Papirüste güneş tanrısına saldıran yılanın kediler tarafından öldürüldüğü resmedilmiştir.Dişi aslanın tanrıçası Sekhmet’in yardımsever tarafı olarak görülmüştür.  

Anubis (Anpu; Golden Dawn, Ano-Oobist)
Nepthys’in oğlu; bazı inanışa göre babası Sethi, bazısına göreyse Osiris’ti (hatta bazı inanışa göre ise annesi İsis’ti). Anubis çakal olarak resmedilmiştir veya çakal başlı tanrı denmiştir. Çakal Tanrı.   Çakal’ın lahitleri kolaçan etme eğilimi nedeniyle, ölülerle ilişkili olmuştur ve eski mumyalamanın kaşifi olarak bilinir be tapılır. Onun görevi ölüleri korumak ve yüceltmektir. Anubis aynı zamanda Upuaut (opener of the ways- yolların açıcısı) olarak bilinirdi ve tavşan başıyla gösterilirdi. Kıyamet günü için ölülere rehberlik ederdi ve ölüleri yeraltındaki ikinci ölümden korumak için gerçeğin derecelerini (Scales of Truth) gözlerdi (izlerdi).

Ra
Tabiatın bütün tezahürleri arasında, tapılan en belirgin şey güneştir. Mısır ideolojisinin büyük bir kısmı güneş ve nehir uzerinedir. Güneş tanrıları arasında başlıcası Ra (Heliapolis tanrısı)´dır. Güneşin diski olarak Ra, atmaca kafalı bir insan olarak temsil edildi. Bu durumda da Ra yaradılışın hükümdarı olarak ele alındı.

Thoth (Tahuti) ToT:
Bilgeliğin tanrısı, Maat’la beraber zamanın başında kendi kendine yaratılmıştı veya Ra tarafından yaratılmıştı. Hermopolis’te Thoth’dan sekiz tane çocuk oluşturmuştu, en önemlisi “gizli olan Amen’di. Amen Teb’de Evrenin Lordu olarak takip edilirdi. Thoth isminin Mısır dilinde orijinali Thuti’dir ve Yunanca versiyonu Thoth’dur. Thoth ibis kuşu başıyla resmedilmiştir ve elinde bir dolmakalem ve herşeyi kaydettiği parşomenler vardır. Tanrıları içeren neydeyse tüm temel görüntülerde Thoth görevli olarak görünürdü, ama özellikle ölülerin hükmünde görülüyor. Tanrılar’ın habercisi (ulağı) olmuş ve Yunanlılar’ın Hermes’iyle eş tutulmuştur.Osirian mitlerine göre Thoth Osiris’in veziri olmuştur (Şef tavsiyecisi ve papazı). O sa Khons gibi ay tanrısıdır ve zamanın, büyünün ve yazının tanrısıdır. Hiyeroglifleri icat edenin Thoth olduğu düşünülür

Tavaret
Hamile kadınlara göz kulak olan olan suaygırı tanrısı..

Bes
Tanrıların cüce soytarısı.. Afrikalı veya sematik kökenli tanrı, Mısır’a 12. Silale döneminde gelmiştir. Sakallı, vahşi görünümlü komik bir cüce olarak ve yuvarlak bir yüzle resmedilmiştir (Mısır’ın sanatsal geleneklerinden farklı). Müzik, iyi yemek ve rahatlamak gibi aile zevklerinin tanrısı olarak sayılır. Ayrıca çocukların eğlendiğicisi ve koruyucusudur.

Imhotep (Imouthis)
Imhotep mimar, katip ve 3. Sülalenin Firavun Zoser döneminin büyük(baş) veziriydi. Sakkara ‘daki basamaklı piramidi tasarlayıp inşa eden Imhotep’ti. Imhotep Ptah’ın oğlu ve hekimlik tanrısıydı, aynı zamanda katiplerin başıydı (Thoth ile beraber). Yunanlılar onun Asklepios olduğunu düşünürler.

Khepri (Keper)
Eski Heliopolitan büyük şehir bilimine göre yaratıcı tanrı ve Atum ve Ra ile karışmıştır. Mısırca kökeninde “Kheper” birkaç anlama gelir, bazısına göre en çok dikkat çeken “yaratmak” veya “dönüştürmek” fiilidir, ayrıca “bok böceği” sözcüğüne denk gelir. Bok böceği, güneşin sembolü sayılırdı. Dışkısının çevresine yumurtalarını bırakırdı ve bok böceği güneş tanrısı sembılü sayılırdı. Bok böceği güneşi gökyüzüne doğru iterdi.

Sobek
Fayum´un merkezi Crocodillopolis´in tanrısı idi. Orada canlı sürüngenler ve timsahlar havuzlarda muhafaza edilirlerdi. Su tanrısı olarak, aynı zamanda Nil´in yıllık tasmasını ve vadisinin gübrelenmesini sembolise etti.

Set
En eski dönemlerde Set, Aşağı Mısır’ın koruyucu tanrısıydı ve çölün şiddetli fırtınalarını sembolize eder. Bu fırtınaları Aşağı Mısır’lılar yatıştırmak için yöntemler aramışlardır. Yukarı Mısır Aşağı Mısır’ı yendiğinde ve ilk hanedana giriliğinde, Set Yukarı Mısır’ın Hanedanlık tanrısı Horus’un şeytani düşmanı olarak bilinmeye başlandı. Set, Osiris, İsis ve Nephthys’in kardeşi ve aynı zamanda Nephthys’in kocasıydı. Bazı mitlere göreyse Aubis’in babasıydı.Set’in kardeşini öldürmesi ve yeğeni Horus’u öldürmeye teşebbüs etmesiyle bilinir. Ama Horus kurtulmayı ve babasının öcünü almayı başarır. Bunu Mısır’ın heryerinde kurallarını koyarak yapmıştır. Set’i hadım etmiş ve Sonsuza kadar onu çöle sürmüştür.19.Hanedanda Set’e olan saygı yeniden dirilmeye başlamıştır ve birzamanların büyük tanrısı olarak görülmüştür. Mısır’ı yabancılardan koruyan ve çöldeki kuvvetleri yardımseverce zapteden tanrı olmuştur.

Shu
Kuru rüzgarların ve atmosferin tanrısı, Ra’nın oğlu, Tefnut’un kardeşi ve kocası, Geb ve Nut’un babasıdır. Hiyerogliflerde kafasına devekuşu tüyü giymiş olarak gösterilmiştir (Maat’ınkine benzeyen). Genelde boylu boyunca uzanmış olan Geb’le kızı Nut’u ayrılarak ayakta durmuş olarak gösterilmiştir. “Shu” ismi genelde “kuru, boş” anlamına gelen shu kökünden geliyor. Shu aynı zamanda güneş ışığının kişileştirmelerinden biridir. Shu ve Tefnut’un bir ruhun iki yarısı olduğu söylenir. Belki de eşruhların en eski (ilk) kaydedilen örneğidir.

Anuket
Yukarı Mısır’da, Elefantin’in çevresinde, Anuket, Khunum ve Sati’nin (kızları olarak) tapılmıştır. Kutsal hayvanı gazeldi. Soğuk su dağıtıcısı olduğuna inanılır ve kendi insan kafasına tüylü bir taç giyerdi.

Apis
Muhtemelen sadece hayvan olarak betimlenmiş ve hiçbir zaman hayvan başlı bir insan olarak gösterilmemiş eski bir Mısır Tanrısıdır. Apis çoğunlukla Ptah’la bağlantılı olmuştur ve kültünün merkezi Memphis’tir. Aslında Apis verimlilik tanrısıdır. Güneş diski ve uraeusserpent’ten oluşan boğa tacıyla betimlenmiştir. Kutsal Apis boğası Memphis’te bulunurdu ve Serapum’da büyük bir kitle halinde Apis boğalarının mezarı bulunuyor.

Duamutef (Tuamutef; Golden Dawn, Thmoomathpf)
Horus’un 4 oğlundan biri. Duamutef çakal başlı mumyalanmış bir adam olarak gösterilmiş. Ölünün midesinin koruyucusudur ve Tanrıça Neith tarafından korunur.

Edjo
Delta’nın yılan tanrıçası, Aşağı Mısır’ın sembolü ve koruyucusu, Yukarı Mısır’ın tanrıçası Nekhbet’in tamamlayıcısıdır. Kralın tacının bir parcası olarak giyilirdi.

Sothis
Yıldız Sirius için feminen bir Mısırlı ismi, İsis’le birbirine geçmiştir. (Orion olan Sahu-Osiris’in partneriydi). Hator’la da ilişkilidir.

Tefnut
Nem ve bulutların tanrıçasıdır. Ra’nın kızı, Shu’nun kardeşi ve karısıdır. Geb ve Nut’un annesidir. Kutsal hayvanı olan dişi aslanın başıyla resmedilmiştir. “Tefnut” adı teftef kökünden gelmektedir. Anlamı “serpiştirmek, nemlendirmek” ve nu kökü “sular, gökyüzü” anlamına gelmektedir.

Selket (Serqet, Serket)
Akrep tanrıça, kafasının üstünde hareketsiz duran akrebiyle güzel bir kadın olarak gösterilmiştir. Onun yaratığı kötü ruhlu insanlara ölüm veriyordu ve akrepler tarafından sokulan insanlara da hayat veriyordu. O ayrıca kadınların çocuk doğurmalarına da yardımcı oluyordu. O Ra’yı tehdit eden şeytani ruhları etkisiz hale getiren kişi olarak resmedilmiş ve İsis’i Set’ten korumak için yedi akrebini göndermiş. Selket, Horus’un oğlu, ölülerin bağırsaklarının koruyucusu olan Qebsenuef’in koruyucusudur. Amerika’yı 1970’de turlayan kolleksiyonun bir parçası olan Tuthankamon’un lahdindeki heykeli sayesinde tanındı.

Serapis
Ptolemi dönemini tanrısı, Yunanlılar tarafndan Osiris ve Apis’ten düzenlenmiş (tasarlanmış). Tahminen İsis’in arkadaşı (partneri), öbürdünya (ölümdensonraki yaşam) ve verimliliğin tanrısıydı. Ayrıca fizikçiydi ve endişeli, üzüntülü inananların yardımcısıydı. Hiçbir zaman çok fazla önem vermedi. Onun kültünün merkezi Alexandria’dır (İskenderiye).

Osiris
Ölülerin tanrısı, ölümsüz yaşam için diriliş tanrısı, kuralkoyucu, koruyucu, ölülerin yargıcı ve ölünün prototipi olmuştur (Ölü tarihte “Osiris” olarak görülürdü). Lahidinin bulunduğu yer, Abidos’ta kültünün oluştuğu yerdir. Osiris Nut ve Geb’in ilk çocuğuydu, Set, Nephthys ve İsis’in kardeşiydi, aynı zamanda İsis’in kocasıydı. Horus, İsis’ten oğluydu. Bir hikayeye göre Nephthys İsis gibi davranmış ve Osiris’i baştan çıkararak Anubis’i doğurmuş. Osiris başka erkeklerin dünyasının kuralkoyucusu olmuş ve Ra gökyüzüne kural koymak için dünyayı bıraktığında kardeşi Set Osiris’i öldürdü. İsis’in sihiri sayesinde tekrar yaşama döndü. İlk ölen yaşayan canlı olduğu için sonraları ölülerin lordu oldu. Oğlu Horus onun ölümünün öcünü aldı. Set’i yenmişti ve onu Batı Mısır’ın çölüne (Sahra) gönderildi. Tüm Mısır tarihi boyunca dualar ve büyüler Osiris’e yöneltilmişti, onu kutsama ve kendisinin kural koyduğu öbür dünyaya girmesi umulmuştu, ama orta krallık süresinde popularitesi arttı. 18.Sülale döneminde Mısır’da en çok tapılan tanrı olmuştu. Osiris’in popularitesi Mısır tarihinin en son evrelerine kadar dayanmaktadır (sürmüştür). Mısır’ı fetheden Roma imparatorlarında bile hala onun etkisi görülüyormuş. Firavun kıyafetlerini giyerek ona tapınaklarda adak adıyorlarmış.

543
Duyurular / Kayıp Rıhtım Facebook grubu...
« : 10 Ocak 2008, 12:54:34 »
Facebook'a da girdik sonunda.. 8) Kayıp Rıhtım gurubuna üye olmak isteyenler için buyrun linki...

http://www.facebook.com/group.php?gid=58881245946

544
Televizyon / Beyaz Show
« : 05 Ocak 2008, 04:12:54 »
Televizyon dünyasının sevilen talk showlarından olan "Beyaz Show" bu haftadan sonra artık her Cuma saat 22:30'da başlayacak. Beyazıt'ın kendi programında bu açıklamayı yaparken çok neşeli olduğu gözlendi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ee ne anladık şimdi bundan annem hayatta izin vermez izlememe Hatıla Sevgili var. Bence hayatının yanlışlarını yaptılar...


EDIT:
Bu haftalarda Beyaz Show'un başlangıç saati zırt pırt değiştiğinden böye bir başlık yazmaya karar verdik. Saat 22:00 itibariye televizyon başına geçmenizi öneririz. Hiç mi hiç belli olmuyor artık...

545
Güncel / Fiddler'den mesaj var!!!
« : 04 Ocak 2008, 21:40:37 »
Evet burada daha önce şu anda kapanmış olan patiayak.com sitesinden gelen bir çok arkadaşamız bulunmakta. Bu yüzden patiayak.com sitesindeki sevgili adminimiz Fiddler sizlere son bir kaç cümle bir şeyler yazmak istedi. Ayrıca sizleri çok sevdiğinide eklememi istedi neyse ben daha fazla konuşmayayım zaten Orçun yazısında herşeyi anlatıyor...

---
Merhaba!

Hepinize mutlu, kutlu, sevgi dolu, fantastik bir yıl diliyorum. Beni bazılarınız önceden tanıyor, bazılarınız adımı duydu, bazılarınız ise hiç bilmiyor; ama fantastik edebiyat tutkusu sayesinde ben her birinizi tanımış sayıyorum kendimi.

Ben maalesef internette aktif çalışmalarıma ara vermek zorunda kaldım. Hepimize söylenen “üniversiteye bir gir, rahatlarsın.” sözü geri tepti. Özel bir üniversiteye girdiğim için burs almaya uğraşmak zorundayım ve bu da boş zamanlarımı, “kafamın” boş olduğu zamanları bir hayli azalttı.

Tabii ki size kendi emeklilik planlarımdan bahsedecek değilim. Bu mesajı okuyorsanız, bilin ki bu siteyi kuran 3 adam da birbirinden iyi insanlar. Ben bunu biliyorum; çünkü üçünün de hayatlarında birkaç yıl gibi azımsanamayacak sürelerine gerek arkadaşlık, gerekse rehberlik olarak eşlik ettim. Onların değerini iyi bilin, bilin ki onlar sadece ama sadece sizler için en iyi olanı, hiçbir karşılık beklemeden istiyorlardır. İçinde bulunduğumuz zamanda, iyiliklerin karşılıksız yapılmadığı bir dünyada böyle insanlar bulmak çok zor.

Gönül, Dilara, Esra(lar), pıtırkız, öykü, yılmaz ve adını şimdi sayamadığım (ama kesinlikle unutmayacağım) onlarcası hep çok değerli insanlar... Bu kadar güzel insanı bir arada bulduğunuza göre ben derim ki kaybetmeyin. Sıkı sıkı sarılın. Yeni arkadaşlıklar, dostluklar kurun, bir şeyler paylaşın, bazı günler buluşun, Hayal Cini’ni cin bırakmayın, kanlı canlı, hem baba, hem kardeş, hem sevgili olabilen bir insan yapın. Onu her şeyiniz yapın. Emin olun buna değecek.

Ben şimdilik dersler, kısafilm ve edebiyat üçgeni arasında savrulup duruyorum. Emin olun ben de isterdim her birinizle tanışmak, vakit geçirmek. Forum oyunlarında 1’den 1000’e kadar saymak isterdim. Alttaki üyenin en güzel özelliğini söylemek, üstteki üyenin sorusunu yanıtlamak isterdim. Phillip Pullman mı Christopher Paolini mi diye ateşli tartışmalara girmek, paylaşılan yazıları okumak, yorumlamak isterdim. Ama dedim ya, şu an için şartlarım el vermiyor. Zaten çoğunuzla msn ile, telefonla ve bazen yüz yüze görüşüyoruz; ama bir kez daha ne zaman nasıl karşılaşırız bilmediğim için hepinizi son bir kez kucaklıyorum. Benim için internetteki fantastik kurgu dünyasında son kez;

MUZİPLİK TAMAMLANDI!!

Hepinizi kocaman öpüyorum,
Salıncakla kalın,
Fiddler (Orçun)

546
Diğer Fantastik Eserler / Karanlık Cevher
« : 04 Ocak 2008, 13:28:26 »

3 kitaplık seri hakkındaki künye ve tanıtım bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

Biraz bilgi olması için ilk kitap hakkında notlar:

Türkiye’de “Kuzey Işıkları” olarak yayınlanan ve “Altın Pusula”nın uyarlandığı kitap olan fantastik roman, bir üçlemenin ilki. Dünya çapında 15 milyon kopya satılan ve 37 dile çevrilen kitap, bu yıl 70. yılı kutlanan Carnegie Ödülleri’nde okurlar tarafından gerçekleştirilen oylamada “Son 70 yılın En İyi Çocuk Kitabı” seçildi.

547

Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından verilen ve Oscarlar'ın habercisi olarak kabul edilen Altın Küre Ödülleri'nin bu yılki adayları belli oldu. 13 Ocak 2008'de düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak Altın Küre'lerde en fazla adaylığı 7 kategoriyle, ülkemizde de vizyona giren "Kefaret" ("Atonement") filmi aldı.

Oscarlar'ın en büyük habercisi olarak kabul edilen Altın Küre ödüllerinin bu yılki adayları açıklandı. "Oscar'a Doğru" köşemizi takip eden sinemaseverler, bu köşede yürütülen tahminlerin ve filmlerle ilgili değerlendirmelerin ne kadar isabetli olduğunu, aday kategorilere göz atarak hemen anlayabilirler.
Altın Küre adaylıklarının en çok ses getiren filmi şüphesiz 7 dalda birden adaylık alan "Kefaret" ("Atonement") oldu. "Kefaret"i, 5 dalda adaylık alan "Charlie Wilson's War" ve 4'er dalda adaylık alan "Avukat" ("Michael Clayton"), "No Country Old Men" ve "Sweeney Todd" izledi.

Her yıl, Hollywood Yabancı Basın Birliği (Hollywood Foreign Press Association, HFPA) tarafından verilen Altın Küre Ödülleri'nin 65.'si, 13 Ocak 2008'de düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

65. Altın Küre Ödülleri adaylarının tam listesi şöyle:

En İyi Film (Dram):

"American Gangster"
"Kefaret" ("Atonement")
"Şark Vaatleri" ("Eastern Promises")
"The Great Debaters"
"Avukat" ("Michael Clayton")
"No Country For Old Men"
"There Will Be Blood"


En İyi Film (Müzikal veya Komedi):

"Across the Universe"
"Charlie Wilson's War"
"Hairspray"
"Juno"
"Sweeney Todd"


Yabancı Dilde En İyi Film:

"4 Ay, 3 Hafta ve 2 Gün"/"4 luni, 3 saptamani si 2 zile" (Romanya)
"Kelebek ve Dalgıç Giysisi"/"The Diving Bell & the Butterfly" (Fransa/ABD)
"The Kite Runner" (ABD)
"Dikkat, Şehvet"/"Lust, Caution" (Tayvan)
"Persepolis" (Fransa)


En İyi Yönetmen:

Tim Burton ("Sweeney Todd")
Joel Coen & Ethan Coen ("No Country for Old Men")
Julian Schnabel ("Diving Bell & the Butterfly")
Ridley Scott ("American Gangster")
Joe Wright ("Kefaret"/""Atonement")


En İyi Erkek Oyuncu (Dram):

George Clooney ("Avukat"/"Michael Clayton")
Daniel Day-Lewis ("There Will Be Blood")
James McAvoy ("Kefaret"/"Atonement")
Viggo Mortensen ("Şark Vaatleri"/"Eastern Promises")
Denzel Washington ("American Gangster")

 
En İyi Kadın Oyuncu (Dram):

Cate Blanchett ("Elizabeth: Altın Çağ"/"Elizabeth: The Golden Age")
Julie Christie ("Away From Her")
Jodie Foster ("İçindeki Yabancı"/"The Brave One")
Angelina Jolie ("A Mighty Heart")
Keira Knightley ("Kefaret"/"Atonement")


En İyi Erkek Oyuncu (Müzikal ya da Komedi):

Johnny Depp ("Sweeney Todd")
Tom Hanks ("Charlie Wilson's War")
Ryan Gosling ("Lars and the Real Girl")
Philip Seymour Hoffman ("Savages")
John C. Reilly ("Walk Hard: The Dewey Cox Story")


En İyi Kadın Oyuncu (Müzikal ya da Komedi):

Amy Adams ("Manhattan'da Sihir"/"Enchanted")
Nikki Blonsky ("Hairspray")
Helena Bonham Carter ("Sweeney Todd")
Marion Cotillard ("Kaldırım Serçesi"/"La Vie en Rose")
Ellen Page ("Juno")


En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu:

Casey Affleck ("Korkak Robert Ford'un Jesse James Suikasti"/"The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford")
Javier Bardem ("No Country for Old Men")
Philip Seymour Hoffman ("Charlie Wilson's War")
John Travolta ("Hairspray")
Tom Wilkinson ("Avukat"/"Michael Clayton")


En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu:

Cate Blanchett ("I'm Not There")
Saoirse Ronan ("Kefaret"/"Atonement")
Julia Roberts ("Charlie Wilson's War")
Amy Ryan ("Kızım Kurtarın"/"Gone Baby Gone")
Tilda Swinton ("Avukat"/"Michael Clayton")


En İyi Senaryo:

Diablo Cody ("Juno")
Joel Coen & Ethan Coen ("No Country for Old Men")
Christopher Hampton ("Kefaret"/"Atonement")
Ronald Harwood ("Kelebek ve Dalgıç Giysisi"/"The Diving Bell & the Butterfly")
Aaron Sorkin ("Charlie Wilson's War")


En İyi Müzik:

Dario Marianelli ("Kefaret"/"Atonement")
Howard Shore ("Şark Vaatleri"/"Eastern Promises")
Clint Eastwood ("Grace Is Gone")
Michael Brook, Kaki King, Eddie Vedder ("Into The Wild")
Alberto Iglesias ("The Kite Runner")


En İyi Şarkı:

"That's How You Know" ("Manhattan'da Sihir"/"Enchanted")
"Grace is Gone" ("Grace Is Gone")
"Guaranteed" ("Into The Wild")
"Despedida" ("Kolera Günlerinde Aşk"/"Love In The Time Of Cholera")
"Walk Hard" ("Walk Hard")

Kaynak:sinema.com

548
Sinema / 2007 Türk Sineması'nın yüzünü güldürdü!
« : 01 Ocak 2008, 17:25:30 »

Genel olarak başarılı bir yıl geçirdiğini rahatlıkla söyleyebileceğimiz Türk sineması özellikle Yaşamın Kıyısında, Yumurta ve Takva filmleri ile Avrupa da da başarıyı yakaladı.

Geride bırakmaya hazırlandığımız 2007 yılı, Türk sineması açısından oldukça başarılı bir yıl oldu. Özellikle de yıl boyunca adından sıkça sözettiren üç Türk filmi katıldıkları festivallerde ödülleri topladı!


Yaşamın Kıyısında

Ünlü yönetmen Fatih Akın'ın senaryosunu da yazdığı 'Yaşamın Kıyısında', 60. Cannes Film Festivali'nde 'En İyi Senaryo' ödülünü kazandı.

Fatih Akın ekim ayında da, Avrupa Parlamentosu'nun bu yıl ilk kez verdiği sinema ödülü 'Le Prix Lux'u kucakladı.

Ünlü yönetmen, aralık ayında ise 'Yaşamın Kıyısında' ile 'En İyi Senaryo' dalında 'Avrupa Film Ödülü' aldı.

Öte yandan film, eylül ayında Almanya adına Oscar'a aday gösterildi. Filmin, 'En İyi Yabancı Film' kategorisi için seçildiği bildirildi.


Takva

Özer Kızıltan'ın yönettiği 'Takva', Berlin Film Festivali'nde 'Uluslararası Film Eleştirmenleri Birliği-FIPRESCI' ödülünü kazandı.

Film, 13. Saraybosna Film Festivali'nden de 'En İyi Film' ödülüyle döndü.

Filmin başrol oyuncusu Erkan Can, Asya Pasifik Sinema Ödülleri kapsamında 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü aldı.

'Takva', Avrupa Film Ödülleri'nde, gelecek vaat eden yönetmenlere verilen 'European Discovery'e aday gösterildi

'Takva', bu yılki Oscar Ödülleri'nde Türkiye'yi 'En İyi Yabancı Film' dalında temsil etmeye hazırlanıyor.


Yumurta

Film, 44. Altın Portakal Film Festivali'nde 6 dalda ödül kazandı.

14. Valdivia Uluslararası Film Festivali'ne katılan yönetmen Semih Kaplanoğlu 'En İyi Yönetmen', Saadet Işıl Aksoy da 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazandı.

13. Uluslararası Saraybosna Film Festivali'nde oyuncu Saadet Işıl Aksoy, 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü aldı.

'Yumurta', son olarak Sevilla Film Festivali'nde 'Eurimages Ödülü'ne layık görüldü.

Kaynak:sinema.com

549
Sinema / The Mist | Öldüren Sis
« : 01 Ocak 2008, 17:24:05 »
Korku romanı yazarı Stephen King’in eserinden beyazperdeye aktarılan “Öldüren Sis-The Mist”, 29 Şubat 2008’de vizyona girecek.

29 Şubatta vizyona girmesi planlanan "Öldüren Sis-The Mist" filminin yönetmenliğini daha önce de “Esaretin Bedeli” ve “Yeşil Yol” gibi Stephen King uyarlamalarına imzasını atan Frank Darabont üstlendi. Filmin senaryosunu da yazan Darabont, yapımcılığı da Liz Glotzer ile birlikte gerçekleştirdi.

Türkiye’de “Sis” adıyla yayımlanan Stephen King’in ünlü romanının beyazperde uyarlamasında Thomas Jane, Oscar ödüllü oyuncu Marcia Gay Harden, Andre Braugher, Laurie Holden, Toby Jones, Nathan Gamble, William Sadler, Frances Sternhagen, Jeffrey DeMunn, Alexa Davalos, Chris Owen ve Sam Witwer kamera karşısına geçti. Filmin konusu özetle şöyle:

“Ansızın patlayan fırtına sonucunda David Drayton’un da evi hasar görmüştür. Kasabada elektrikler kesilmiş, her yeri enkaz, moloz ve yıkıntılar kaplamıştır. David, kasabadaki süpermarkete gidip tamir malzemesi almayı akıl eder. Kabus gibi bir günde süpermarkete gitmek David’e günün en kolay işi gibi gelir ama fena halde yanılmaktadır. Fırtına, David Drayton ve komşularını bir dizi olaylar zincirinin tam göbeğinde bırakır. Süpermarkette David ile beraber rehin kalanlar arasında saldırgan ve kavgacı mizaçlı komşusu Brent Norton, fanatik düzeyde dindar komşusu Bayan Carmody, öğretmen Amanda ve süpermarket yöneticisi Ollie de vardır. Hepsi can derdine düşmüştür. Çevrelerini saran gizemli terör kaynağına karşı direnebilmek ve hayatta kalabilmek için son derece kararlı olmak zorundadırlar. Ancak hiçbirisinin diğerlerini kurtarabilecek, diğerlerine yardımcı olabilecek bir durumu yoktur."


Kaynak:sinema.com

550
Eğlence & Mizah / 80'li 90'lı Yılların Forum Konuşmaları
« : 31 Aralık 2007, 18:19:13 »
Programlar Download Bölümü

- Windows 3.1 full lazım link verebilirmisiniz.
- Forumda verilmişti arkadaşım aratırsan bulursun
- Evet forumda verilmişti. Konuyu kilitliyorum.

- GWBasic tıkla indir. Bu arada karizmaları alalım lütfen.
- EyvAllah sağolasın. karizmalar senin.


- PW (Mükemmel bir editör) Tıkla
- Evet bende kullanıyorum.
- Ya arkadaşlar PC Tools linki verebilirmisiniz.Film Paylaşım Bölümü

- Ya arkadaşlar forumda aradım ama bulamadım "Cosby Ailesi" ile "Adile Naşit ile Uykudan Önce" elinde olan varsa bi zahmet.
- Valla bende var ama TRT çekimi istersen upload yaparım.
- İyi olur sağolasın.
- Sende Sağol
- Ayıptır sorması kaç disketlik.
- 2 Disket
- Ooo iyiymiş ya.
- Arkadaşlar burası chat bölümü değil Film bölümü. lütfen biraz dikkatli olalım.
- LockedMüzik paylaşım.

- Arşivimi sizin için açıyorum. Ali Rıza BİNBOĞA full kaset
- Buda kaset kapağı
- Paylaşımın için sağol. Ama daha önce verildi emeğe saygı.
- Evet daha önce verilmişti.İşletim Sistemi

- Windows 95 çıkacakmış yaz ortasında acayip bişe.
- Makinam kaldırırmı acaba 386 benimki
- Ooo seninki kağnıymış be. benim ki 486 dx babalar gibi.
- EyvAllah sağol.


- Ya arkadaşlar "C:\\>Dir" yapıyorum dosyalar aheste aheste listeleniyor. Bunu nasıl hızlandırabilirim.
- Forumda "Dir" diye arat bulusun.
- Bizde biliyos aratmasını bir sıcak cevap istiyos.
- Alla Alla ya. adama bak. Moderatörlerden konunun kilitlenmesini istiyoruım.Full Oyun Download

- MARIO BROS FULL ISO (3 Disket)
- hemen yumulalım.
- Niye yavaş iniyor bu.
- Vay uyanıklar yabancı siteden dadanmışlar Mariomuza
- .......Oyun Çözümleri

- Arkadaşlar Price of Persia tam çözüm. buyrun.
- EyvAllah baba. karizmanı verdim.


- Dave 3. bölümde ateş eden canavarın orada kaldım. Bir el atın.
- Dave çıktımı piyasaya
- Günaydın.Donanım

- Modemim 14.4 K tam verim alamıyorum. Onca para saydım. Download hızım Max 1K.
- Kardeş Allah’tan belanımı istiyon biz onuda bulamıyoruz.
- Ya arkadaşlar PTT internet hızlarını arttıracakmış bilginiz var mı.
- Evet benim dayıoğlu santralde çalışıyor bende ondan duydum.
- .....Geyİk.

- Bir ingiliz, bir alman bir türk uçağa binmişler.....
- Muhahaha koptum yav.
- Oo çok komikmiş. Emeğine sağlık.


- Temel bir gün yolda giderken muz görmüş......
- Puhahaha
- Nerden buluyon bunları . Verdim karizmanıHalimize şükredelim mi?

551
Narnia Günlükleri / Prens Caspian Trailer...
« : 31 Aralık 2007, 17:27:45 »
~CairParavel~ arkadaşımızda bir konusunda belirtmiş zaten, fakat oraya bakmamış arkadaşlar için filmin ön gösterimi. Umarım ilkinden çok daha fazla bir izleyici kitlesine ulaşır...

Buraya tıklayarak izleyebilirsiniz.

Sayfa: 1 ... 35 36 [37]